top of page

Sportletsels

Er zijn verschillende sportletsels van de heup mogelijk.

De meeste zijn het gevolg van femoro-acetabulair impingement (FAI). Dit is een moeilijke term om aan te geven dat de heupkop niet perfect in de pan past. Hierdoor kunnen letsels ontstaan:

      - Labrumletsels

      - Kraakbeenletsels

Er zijn nog heel wat andere sportletsels mogelijk zoals: een abductorpeesscheur, pubalgie, hamstringspeesscheur,...

cam impingement
labrumscheur
Labrumletsel

Het labrum wordt soms wel eens de meniscus van de heup genoemd. Het is een bindweefselstructuur die zich op de rand van de pan bevindt. Indien er een afwijking is aan de heupkop of de hals (FAI) , dan kan het labrum beschadigt raken en kan er een labrumscheur ontstaan.

Dit uit zich vaak in liespijn die typisch bij bepaalde bewegingen aanwezig is.

Een labrumscheur geneest niet vanzelf. Hiervoor is meestal een heuparthroscopie noodzakelijk, waarbij het labrum hersteld wordt.

Kraakbeenletsel

Bij een afwijking van de heupkop of de hals (FAI) kan er ook beschadiging van het kraakbeen ontstaan. Vaak gaat het om stukjes die loskomen. Indien het probleem echter lang blijft bestaan kan er artrose optreden. De ernst van het letsel kan vaak gezien worden op een NMR-scan. Op de consultatie zal met u besproken worden wat de mogelijke behandelingen zijn. Soms kan een infiltratie soelaas brengen, maar vaak is een heuparthroscopie noodzakelijk als de kraakbeenbeschadiging nog niet te uitgesproken is.

bottom of page